Nu finns tillförlitliga salivtest att tillgå på marknaden

Utvecklingen inom drogtestning går hela tiden framåt och rutinerna kring drogtest förenklas. Nu finns tillförlitliga salivtest att tillgå på marknaden. Fördelen med salivtest framför urintest är flera, men fördelen framför alla är att det moment som ibland kan upplevas som integritetskränkande vid drogtestning försvinner. Proceduren vid urintest startar med att ett urinprov behöver samlas in under övervakning. Detta upplevs ibland som komplicerat då det kanske inte finns personal som har erfarenhet eller känner sig bekväma med att övervaka denna procedur. Vidare kan detta upplevas som ett obehagligt ögonblick för den som ska testas. Salivtestet fungerar genom att man placerar det […]

Hör och ser vi våra känslor när vi ser på reklam

Det som länge varit känt bland reklammakare är att anspela på känslor. Då i syftet att skapa en positiv känsla för en produkt som man försöker att sälja. Den positiva känslan skall skapa ett sug och en drivkraft för att få oss att känna ett behov eller längtan för produkten. Vad är det då med våra känslor som gör att vi kan släppa greppet om förståndet och det vi egentligen borde veta när vi möts av reklam av en produkt som vi egentligen inte behöver, men känslan gör att vi inte kan motstå ett impulsköp? För att närma oss frågan […]

En fungerande familj

Om det nu finns någon familj som kan kallas normalfamilj så bör den innehålla flera komponenter. Trygghet för alla individer, kärlek, omtanke och förståelse för alla, där känslor tillåts komma fram utan rädslor för RÄTT eller FEL. Alla tillåts ha sina mål, drömmar och visioner. Där de flesta förändras med ålder, mognad, erfarenheter och upplevelser. I en fungerande familj så är varje individ accepterad för vad man är, inte för vad man gör. Misstag ses som lärdom, medlemmarna i familjen är flexibla och respektfulla. Vidare så finns det disciplin, förmåga att göra det jag ska. I en fungerande familj så […]

Gyllene Regel

I alla gemenskaper finns en ”Gyllene Regel”, nämligen att ”Nykomlingen är den viktigaste personen”. Vilket innebär att vi (gemenskapen) skall ta hand om, bry oss om, hjälpa nykomlingen. I en familj är nykomlingen barnet. Denna regel kan hänföras till människan som en andlig princip. Den har alltid gällt och kommer alltid att gälla. Gemenskap är en grupp människor som sluter sig samman när man känner någon form av behov till relation till andra. Det kan handla om upplevelser: idrott, musik, fritidsintressen osv. Det kan handla om problem: man behöver hjälp, hitta lösningar och stöd. Det kan handla om kunskap: att […]