En fungerande familj

Om det nu finns någon familj som kan kallas normalfamilj så bör den innehålla flera komponenter. Trygghet för alla individer, kärlek, omtanke och förståelse för alla, där känslor tillåts komma fram utan rädslor för RÄTT eller FEL.

Alla tillåts ha sina mål, drömmar och visioner. Där de flesta förändras med ålder, mognad, erfarenheter och upplevelser. I en fungerande familj så är varje individ accepterad för vad man är, inte för vad man gör. Misstag ses som lärdom, medlemmarna i familjen är flexibla och respektfulla. Vidare så finns det disciplin, förmåga att göra det jag ska. I en fungerande familj så är det tillåtet att tala om det mesta, den är öppen och familjen fungerar för varje individs behov. Rollerna är valda, till skillnad mot ett mindre bra fungerande familjesystem (kommer i block 2). I en fungerande Familj så vet barnen att dom är värdiga att älskas. Dom vet också att om dom behandlar andra i familjen väl så blir dom väl bemötta. Barnen vet även att det går att lita på andra.

Leave a Reply