Gyllene Regel

I alla gemenskaper finns en ”Gyllene Regel”, nämligen att ”Nykomlingen är den viktigaste personen”. Vilket innebär att vi (gemenskapen) skall ta hand om, bry oss om, hjälpa nykomlingen. I en familj är nykomlingen barnet. Denna regel kan hänföras till människan som en andlig princip. Den har alltid gällt och kommer alltid att gälla.

Gemenskap är en grupp människor som sluter sig samman när man känner någon form av behov till relation till andra. Det kan handla om upplevelser: idrott, musik, fritidsintressen osv. Det kan handla om problem: man behöver hjälp, hitta lösningar och stöd. Det kan handla om kunskap: att lära sig nya saker, att utveckla talanger, att utbyta erfarenheter. Det kan handla om behov av identifikation på grund av utanförskap, trygghet, att bli någon.

Enkelt finns det tre ingredienser i en familj

 •  Individerna
 • Deras Gemenskap
 • Deras Mål

Tryggheten ligger hos individerna, känslor och upplevelser i deras gemenskap, deras olika längtan drömmar, visioner ligger i målen.

Miljön i olika gemenskaper måste då ha vissa grundvärderingar för att fungera.

 1. Ärlighet – Alla måste känna tillit till gemenskapen, så att man vågar vara ärlig om sina känslor, sina drömmar och sina mål.
 2. Ödmjukhet – All har rätt att uttrycka sina känslor, sina drömmar och sin längtan.
 3. Förstående – Att inte kränka individer som har andra känslor, drömmar och mål än mina egna.

I alla gemenskaper finns en ”Gyllene Regel”, nämligen att ”Nykomlingen är den viktigaste personen”. Vilket innebär att vi (gemenskapen) skall ta hand om, bry oss om, hjälpa nykomlingen.

I en familj är nykomlingen barnet.

Denna regel kan hänföras till människan som en andlig princip. Den har alltid gällt och kommer alltid att gälla. Gemenskap är en grupp människor som sluter sig samman när man känner någon form av behov till relation till andra.

Det kan handla om upplevelser: idrott, musik, fritidsintressen osv. Det kan handla om problem: man behöver hjälp, hitta lösningar och stöd.

Det kan handla om kunskap: att lära sig nya saker, att utveckla talanger, att utbyta erfarenheter. Det kan handla om behov av identifikation på grund av utanförskap, trygghet, att bli någon.

Enkelt finns det tre ingredienser i en familj:

 • Individerna
 • Deras Gemenskap
 • Deras Mål

Tryggheten ligger hos individerna, känslor och upplevelser i deras gemenskap, deras olika längtan drömmar, visioner ligger i målen.

Miljön i olika gemenskaper måste då ha vissa grundvärderingar för att fungera.

 1. Ärlighet – Alla måste känna tillit till gemenskapen, så att man vågar vara ärlig om sina känslor, sina drömmar och sina mål.
 2. Ödmjukhet – All har rätt att uttrycka sina känslor, sina drömmar och sin längtan.
 3. Förstående – Att inte kränka individer som har andra känslor, drömmar och mål än mina egna.

 

Leave a Reply