Hör och ser vi våra känslor när vi ser på reklam

Det som länge varit känt bland reklammakare är att anspela på känslor. Då i syftet att skapa en positiv känsla för en produkt som man försöker att sälja. Den positiva känslan skall skapa ett sug och en drivkraft för att få oss att känna ett behov eller längtan för produkten. Vad är det då med våra känslor som gör att vi kan släppa greppet om förståndet och det vi egentligen borde veta när vi möts av reklam av en produkt som vi egentligen inte behöver, men känslan gör att vi inte kan motstå ett impulsköp?

För att närma oss frågan behöver vi se över och reflektera över känslor och varför vi har dem. Varför har vi känslor? Man kan säga att känslor är kroppens motor, det är de som gör att vi kommer upp på morgonen, det är de som får oss iväg för att söka efter föda och det är känslorna som får oss att leta efter njutning.

I affektteorin pratar man om tre olika typer av känslor, positiva, neutral och negativa. Men med det menar man inte positiva och negativa i ordens bemärkelse  för även om en känsla är bemärkt som negativ skulle det vara förödande om vi inte hade den. Man kan alltså säga att det är positivt att kunna ha negativa känslor. För att krångla till det ytterligare är känslor uppdelade i tre olika nivåer, jag kommer här att beskriva det man kallar ursprungskänslor det vill säga affekter. Affekter är förenklat den känsla/tillstånd som uppstår som en reaktion på något yttre intryck innan hjärnan bearbetat informationen. Till exempel när någon smygit upp bakom ett hörn och hoppar fram skrikandes och skrämmer dig. En vanlig reaktion är att rycka till och liksom frysa till is. Man blir rädd. Att kunna bli rädd är en rent avgörande affekt för alla djur för att kunna överleva, skulle vi inte känna rädsla skulle vi inte kunna undvika de faror som lurar där ute. Att bli rädd och frysa till is har enligt affektteorin en överlevnads funktion, då det sägs att rovdjur har sämre färgsyn och ett byte som står still när fara hotas är svårare att upptäcka. Lycka är en affekt som benämns som positiv, lycka är den morot vi jagar och som talar om för oss att vi gjort någonting bra. När vi ätit oss mätta nås vi av en känsla av nöjdhet, hunger skapar ilska som får oss att röra på oss och söka efter mat.

Det är nyttigt att ha en grundläggande kunskap om sina affekter när röster ifrån reklambruset når oss, är det mina affekter som är tjuvkopplade i reklambudskapet eller är det så att att jag verkligen behöver den här produkten?

Leave a Reply