Nu finns tillförlitliga salivtest att tillgå på marknaden

Utvecklingen inom drogtestning går hela tiden framåt och rutinerna kring drogtest förenklas. Nu finns tillförlitliga salivtest att tillgå på marknaden. Fördelen med salivtest framför urintest är flera, men fördelen framför alla är att det moment som ibland kan upplevas som integritetskränkande vid drogtestning försvinner. Proceduren vid urintest startar med att ett urinprov behöver samlas in under övervakning. Detta upplevs ibland som komplicerat då det kanske inte finns personal som har erfarenhet eller känner sig bekväma med att övervaka denna procedur. Vidare kan detta upplevas som ett obehagligt ögonblick för den som ska testas. Salivtestet fungerar genom att man placerar det i munnen under 3-5 minuter varefter man kan läsa av ett resultat. Testen finns tillgängliga för en rad olika substanser.

Salivtesten kan med fördel användas inom både privata och offentliga vårdinrättningar men även inom andra verksamheter såsom transportbranschen där det ställs höga krav på att förare inte har intagit alkohol eller narkotiska preparat, då de har ett stort ansvar inte bara för sin egen säkerhet utan även för sina passagerare och medtrafikanter. Det finns även en ökad efterfrågan på drogtester från privatpersoner som vill testa sig själva eller är oroliga för att en närstående använder sig av narkotiska preparat. Till exempel har efterfrågan på Spice tester från privatpersoner ökat markant under de senaste åren i och med att användningen av denna drog har exploderat framförallt bland unga. Denna drog har till viss del tagit över rollen från cannabis som inkörsport till andra droger. Skillnaden mellan spice och cannabis är dock att man har sett ett stort antal överdoser, sjukhusvistelser och till och med dokumenterade dödsfall efter användning av spice, vilket man till stor del har varit förskonad från när det gäller cannabis.  Att det nu finns tillförlitliga drogtest för spice är utifrån detta en lättnad för många föräldrar och personer som arbetar professionellt med ungdomar.

Leave a Reply